1-3 maj 2016 roku, czyli deklaracja w Londynie i masowe zatrzymania w Papui Zachodniej

********************

W Pałacu Westminsterskim podpisano nową deklarację w sprawie przyszłości Papui Zachodniej

3 maja 2016 roku w Londynie uczyniono historyczny krok na drodze do wolności Papui Zachodniej. Podczas spotkania Międzynarodowych Parlamentarzystów dla Papui Zachodniej (IPWP) w Pałacu Westminsterskim, wydano nową deklarację wzywającą do przeprowadzenia pod międzynarodowym nadzorem referendum w sprawie niepodległości Papui Zachodniej.

Westminster 1

Na zdjęciu od lewej: Octavianus Mote, Rex Horoi, Benny Wenda, Bruno Leingkone, Samuela Akilisi Pohiva, Ralph Regenvanu oraz Garry Juffa

Udzielając swojego osobistego poparcia, w spotkaniu wzięli udział: premier królestwa Tonga, Samuela Akilisi Pohiva; minister spraw zagranicznych Vanuatu, Bruno Leingkone, specjalny wysłannik Wysp Salomona do Papui Zachodniej, Rex Horoi; minister ziemi i zasobów naturalnych Vanuatu, Ralph Regenvanu; gubernator dystryktu Oro w Papui Nowej Gwinei, Gary Juffa; członek Izby Lordów, Lord Harries z Wielkiej Brytani; przewodniczący Partii Pracy i lider brytyjskiej opozycji, poseł Jeremy Corbyn; międzynarodowy rzecznik Zjednoczonego Ruchu Wyzwolenia Papui Zachodniej, Benny Wenda, a także kilku innych brytyjskich posłów.

Premier Tonga zadeklarował pełne poparcie jego kraju dla trwającej walki narodu Papui Zachodniej. Wyjaśnił dlaczego problem zapewnienia przestrzegania praw człowieka w Papui Zachodniej wiąże się bezpośrednio z odpowiedzialnością za ten akt Organizacji Narodów Zjednoczonych i w jaki sposób on sam będzie kontynuował wysiłki związane z realizacją tego zobowiązania.

Westminster 3

Jeremy Corbyn mówił o swoim osobistym stosunku do Papui Zachodniej, a także o roli obserwatora ONZ, którą pełnił w Timorze Wschodnim. Powiedział o potrzebie sprawiedliwości i praw człowieka, jak również o konieczności wyzwolenia narodu Papui Zachodniej. Przewodniczący brytyjskiej Partii Pracy stwierdził, że świat może nadal podtrzymywać ten konflikt lub wybrać życie w światowym pokoju i sprawiedliwości, które są pochodną uznania praw człowieka dla wszystkich – jako podstawy polityki zagranicznej. Powtórzył raz jeszcze swoje poparcie dla walki o wolność Papui Zachodniej i podkreślił, że chciałby aby ten postulat został zapisany w programie brytyjskiej Partii Pracy w rozdziale dotyczącym prerogatyw polityki zagranicznej.

Oświadczenie premiera Gujany, Mosesa Nagamootoo, odczytała Melinda Janki, prawniczka specjalizująca się w kwestii międzynarodowego przestrzegania praw człowieka. Pierwszy minister Gujany podtrzymał poparcie dla prawa do samostanowienia narodu Papui Zachodniej.

Ralph Regenvanu przypomniał o długotrwałym wsparciu Vanuatu dla Papui Zachodniej. Przywołał słowa pierwszego premiera Vanuatu, który oświadczył, że „Vanuatu nie będzie w pełni niepodległe, kiedy inny kraj Melanezji nie jest niepodległy”. Odniósł się również do zobowiązania melanezyjskich krajów doprowadzenia Papui Zachodniej do pełnego członkostwa w Melanesian Spearhead Group (MSG), zapewniając, że Vanuatu pracuje nad tym, aby Papua Zachodnia uzyskała pełne członkostwo w MSG podczas nadchodzącego spotkania.

Rex Horoi, specjalny wysłannik z Wysp Salomona wskazał na kluczowe obszary wsparcia swojego kraju dla Papui Zachodniej, które obejmuje zaangażowanie w: pilne powstrzymanie nadużyć na tle praw człowieka w Papui Zachodniej, uznanie politycznej tożsamości ULMWP oraz strategiczne zaangażowanie rządu Wysp Salomona w rozmowy z sąsiadami na Pacyfiku i na całym świecie. Przedefiniował również znaczenie Pacyfiku poprzez zaproponowanie zmianę nazwy miejscowych struktur politycznych z popularnie używanych “małych państw wyspiarskich’ na “państwa dużego oceanu”.

Gary Juffa również wspomniał o swoich osobistych więzach z narodem Papui Zachodniej. Opowiedział jak jego ojciec został kapitanem pierwszej łodzi z uchodźcami z Papui Zachodniej oraz o tym jak obiecał im, że zrobi wszystko, co w jego mocy aby walczyć wraz z nimi za ich wolność. Gubernator prowincji Oro przypomniał, że niestety, Papua Nowa Gwinea wciąż uznaje indonezyjską suwerenność nad Papuą Zachodnią, ale w kraju istnieje duży ruch popierający zachodniopapuaską wolność, a on sam nadal będzie jednym z głównych politycznych głosów tego ruchu.

Westminster 2

Lord Harries przywołał swoje spotkanie z Benny Wendą, kiedy po raz pierwszy przybył on do Wielkiej Brytanii w 2003 roku, opowiedział jak ta kwestia była prawie nieznana w tamtym czasie oraz o długiej drodze przebytej do dnia dzisiejszego z przedstawicielami “narodów wielkiego oceanu”. Odczytał również oświadczenie poparcia emerytowanego arcybiskupa Desmonda Tutu: “Drodzy ludu i przyjaciele Papui Zachodniej. Proszę, przyjmijcie z południowego krańca Afryki, miłość i błogosławieństwa od emerytowanego kolegi-podróżnika na rzecz sprawiedliwości. Prawa człowieka i sprawiedliwość są wartościami uniwersalnymi. Bardzo pokrzepiającym było stanie się świadkiem wzrostu ruchu na rzecz zapewnienia sprawiedliwości dla ludu Papui Zachodniej. Wasze wezwanie do przeprowadzenia pod międzynarodowym nadzorem głosowania, które określi wolę ludu Papui Zachodniej ma moje poparcie. Niech Bóg was błogosławi”.

Wreszcie Benny Wenda opisał swoje uczucia związane z tą podniosłą chwilą, oświadczając że indonezyjska okupacja jest nielegalna i musi zostać zakończona. Przewodniczący Free West Papua Campaign i rzecznik ULMWP na koniec swojego wystąpienia odczytał oświadczenie, które zostało podpisane przez wszystkich obecnych międzynarodowych parlamentarzystów. Zamykający spotkanie, Sekretarz Generalny Zjednoczonego Ruchu Wyzwolenia Papui Zachodniej, Octavianus Mote podziękował wszystkim, w tym reprezentacji różnych pokoleń bojowników o wolność Papui obecnym na spotkaniu.

Treść Deklaracji Westminsterskiej o głosowaniu pod międzynarodowym nadzorem w Papui Zachodniej:

My, niżej podpisani posłowie, będący członkami Międzynarodowych Parlamentarzystów dla Papui Zachodniej (IPWP):
I. Stwierdzamy, że dalsze łamanie praw człowieka w Papui Zachodniej jest nie akceptowalne.
II. Ostrzegamy, że bez międzynarodowego działania naród Papui Zachodniej stoi przed ryzykiem wygaśnięcia.
III. Podtrzymujemy prawo mieszkańców Papui Zachodniej do prawdziwego samostanowienia.
IV. Oświadczamy, że „Akt Wolnego Wyboru” z 1969 roku stanowi całkowite naruszenie tej zasady.
V. Wzywamy do przeprowadzenia pod międzynarodowym nadzorem głosowania w sprawie samostanowienia, zgodnie z rezolucjami Zgromadzenia ONZ 1514 i 1541 (XV).

Pałac Westminsterski, Londyn, 3 maj 2016 roku.

                        ********************

Blisko 2000 osób zatrzymanych w Papui Zachodniej

Prawie 2000 osób zostało aresztowanych przez indonezyjskie siły bezpieczeństwa między 30 kwietniem a 3 majem 2016 roku, za zamiar uczestnictwa lub udział w demonstracjach niepodległościowych, podczas których opowiadano się za uzależnieniem Papui Zachodniej od Indonezji, w tym za przeprowadzeniem niepodległościowego referendum suwerennościowego pod międzynarodowym nadzorem. 1 maj to jedna ze szczególnych dat pamięci w Papui Zachodniej. Dokładnie w ten dzień, 53 lata temu, tymczasowa administracja ONZ przekazała kontrolę nad Papuą Zachodnią władzom Indonezji, rozpoczynając tym samym trwającą do dnia dzisiejszego i okraszoną liczbą nawet do pół miliona ofiar okupację. Od tego czasu, zarówno 1 maja, jak i 1 grudnia, czyli w oficjalny dzień niepodległości Papui Zachodniej, Zachodni Papuasi organizują protesty, marsze, pikiety i spotkania modlitewne, podczas których eksponowane są niepodległościowe symbole Papui Zachodniej. Pomimo, że po upadku „nowego ładu Suharto” indonezyjscy politycy mówią o demokracji, a sama Indonezja jest sygnatariuszem Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, to indonezyjskie siły bezpieczeństwa reagują na zachodniopapuaskie manifestacje gwałtownie, tłumiąc wolność słowa, bijąc i aresztując protestujących; posuwają się niejednokrotnie do tortur i punktowych morderstw.

papua 1.05.2016. 5

Tym razem indonezyjska administracja podjęła działania na szczególnie masową skalę, a miało to związek z dwoma znaczącymi aktami jakie wydarzyły się w Europie. Podczas kwietniowej wizyty prezydenta Indonezji, Jokowi Widodo w Holandii i Wielkiej Brytanii, dobre wrażenie jakie chciała roztoczyć indonezyjska delegacja przed swoimi europejskimi partnerami, zostało przyćmione przez protesty solidarnościowe z Papuą Zachodnią, natomiast 3 maja 2016 roku w Pałacu Westminsterskim w Londynie odbyło się wielostronne spotkanie, podczas którego podpisano nową deklarację w sprawie przyszłości Papui Zachodniej. Obok przedstawicieli Zjednoczonego Ruchu Wyzwolenia Papui Zachodniej (ULMWP) uczestniczyli w nim ministrowie z Vanuatu, wysłannik z Wysp Salomona, premier Królestwa Tonga, lider brytyjskiej Partii Pracy oraz inni posłowie zrzeszeni w pan-parlamentarnym sojuszu Międzynarodowi Parlamentarzyści dla Papui Zachodniej (IPWP). Wydarzenia, odnotowane w mediach po obu stronach globu, stały się prawdopodobnie katalizatorem zakrojonych na szeroką skalę działań wobec majowych demonstracji w Papui Zachodniej. Indonezyjska administracja postanowiła rozbić coroczne spotkania i zastraszyć ich uczestników.

papua 1.05.2016

Jak poinformował Victor Yeimo, przewodniczący Komitetu Narodowego Papui Zachodniej (KNPB), ponad 1000 osób zatrzymano w Jayapurze, w stolicy Papui Zachodniej. „Nie ma miejsca dla demokracji w Papui Zachodniej, więc oni pojawili się nagle w miejscu, w którym chcieliśmy przygotować się do demonstracji”, a następnie „aresztowali i bili ludzi” – relacjonuje Yeimo przypominając, że prowadzone protesty miały charakter pokojowy, lecz mimo to spotkały się z torturami ze strony indonezyjskich służb. Wielu spośród zatrzymanych stłoczono na otwartej przestrzeni i przetrzymywano przez kilka godzin w spiekocie słońca, bez jedzenia i picia. Dziennikarz lokalnej gazety Tabloid Jubi, Victor Mambor przyznał, że władze Indonezji, wstrząśnięte widokiem demonstracji, reagują masowymi aresztowaniami. Ruch sprzeciwu narasta wbrew tej strategii. Mambor zauważył, że pomimo zastosowania tortur i różnych form poniżania, jak na przykład zmuszenie dużej rzeszy ludzi do zdjęcia t-shirtów i wielogodzinnego siedzenia w żarze południowego słońca, to przynajmniej w stolicy, użyto mniej publicznej przemocy niż wcześniej i mniej epatowano bronią, co może mieć związek z instrukcjami z Dżakarty, by zastosować bardziej zachowawcze metody dławienia ruchu niepodległościowego, w momencie gdy akurat społeczność międzynarodowa zdaje się przyglądać uważniej działaniom indonezyjskiej administracji. W gwoli wyjaśnienia należy podkreślić, że Tabloid Jubi opublikowało jednocześnie świadectwo dotyczące siedmioro Zachodnich Papuasów, którzy mieli być brutalnie bici, również przy użyciu karabinów, a podczas przesłuchań usłyszeli groźbę, że „zostaną wrzuceni do morza jako pokarm dla ryb”.

papua 1.05.2016. 2

Chociaż największą akcję wobec Zachodnich Papuasów przeprowadzono w Jayapurze, intensywne operacje podjęto również w innych regionach Papui Zachodniej. W Merauke aresztowano około 200 Zachodnich Papuasów. 45 osób, głównie uczniów szkół podstawowych i średnich, zatrzymano prewencyjnie wieczorem 2 maja w Fak-Fak, tuż przed zaplanowaną na następny dzień manifestacją. Wielu spośród aresztowanych wkrótce zwolniono, lecz i oni padli ofiarą maltretowania i tortur. Wyrazy ubolewania z powodu masowych zatrzymań zachodniopapuaskich działaczy politycznych wyraziła organizacja Amnesty International, podkreślając, że odmówiono im praw do wolności słowa i pokojowych zgromadzeń.

papua 1.05.2016. 3

papua 1.05.2016. 4

Opracowanie: Damian Żuchowski

Dla Free West Papua Campaign Poland

Artykuły ukazały się również na WolneMedia.net

ŹRÓDŁA:

Historic meeting on West Papua’s future takes place in British Parliament https://www.freewestpapua.org/2016/05/03/westminster-meeting-makes-new-declaration-for-the-future-of-west-papua/

Independence Protesters Detained in West Papua http://www.telesurtv.net/english/news/Independence-Protesters-Detained-in-West-Papua–20160504-0005.html

West Papuan demonstrations on the rise http://www.radionz.co.nz/international/programmes/datelinepacific/audio/201799487/west-papuan-demonstrations-on-the-rise

Mass arrests reported in Indonesia’s restive Papua http://www.aljazeera.com/news/2016/05/mass-arrests-reported-indonesia-restive-papua-160503085332325.html

Almost 1700 arrests in West Papua demos http://www.fbc.com.fj/world/39984/almost-1700-arrests-in-west-papua-demos

Mass arrests in West Papua independence protests http://ww4report.com/node/14795

http://tabloidjubi.com/2016/05/05/7-aktivis-knpb-mengaku-disiksa-di-ruang-tahanan-brimob-kota-raja/

http://tabloidjubi.com/eng/amnesty-international-there-may-be-further-arrests-of-peaceful-political-activists-in-west-papua/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s